CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 
 1. Mục đích và phạm vi thu thập 

 2. Phạm vi sử dụng thông tin 

 3. Thời gian lưu trữ thông tin 

 4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin 

 5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân 

 6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 

1. Mục đích và phạm vi thu thập 

Husamarts.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên nền tảng website cho một bên thứ ba nào khác.

Việc thu thập dữ liệu bao gồm: Họ tên, Số điện thoại, Mail, Địa chỉ khách hàng (thành viên). Các thông tin trên Husamarts.com yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, Husamarts chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng thanh toán của quý khách sẽ không được lưu giữ. Quý khách sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Husamarts.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin 

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Husamarts.com sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ khách hàng.

 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ cho thành viên.

 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web Husamarts.com của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

 • Husamarts.com - Hàng Mỹ Chính Hãng có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Husamarts:

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • Husamarts Việt Nam

 • Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

 • Số điện thoại: 0898790638

 • Email: info.husamarts@gmail.com hoặc cskh.husamarts@gmail.com

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Husamarts.com thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Quyền quản trị Website Husamarts.com.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Husamarts sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin qua:

Email: cskh.husamarts@gmail.com 

Số điện thoại: 0898790638

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân quý khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên website được Husamarts.com. cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào khác về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Husamarts.com.

Husamarts.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.